5/17/2024
Gepland onderhoud | Planned maintenance

Op donderdag 23 mei tussen 20:00 en 21:00, zal ResearchManager kortstondig niet bereikbaar zijn in verband met gepland onderhoud.
Onze excuses voor het ongemak!

On Thursday the 23rd of May between 8:00 and 9:00 PM (CET), ResearchManager will be shortly unavailable due to planned maintenance.
Sorry for the inconvenience!

2/26/2022
Study Management module Amsterdam UMC
Heb je als onderzoeker in Amsterdam UMC een onderzoek ingediend via de METC Management module van ResearchManager en een positief oordeel ontvangen en/of toestemming om het onderzoek lokaal uit te voeren?

Dan wordt er automatisch een dossier aangemaakt voor het betreffende onderzoek in de Study Management module van Research manager. 

Dit dossier dient als basis voor een digitale Trial Master File (TMF) die de onderzoeker tijdens de uitvoer van de studie verder kan verrijken. Vanuit de METC Management module worden o.a. algemene gegevens en de goedgekeurde documenten overgenomen in de Study Management module. Op een aantal vaste momenten tijdens de uitvoering vindt nogmaals automatische koppeling plaats tussen de METC Management en Study Management module, zodat maar op 1 plek documenten en informatie hoeft te worden vastgelegd: bij goedkeuring van een amendement, bij studie start, jaarlijkse rapportage, en (tijdelijke) beëindiging.
2/26/2022
Inloggen in Study Management module Amsterdam UMC

Bent u een medewerker van het Amsterdam UMC?

Log dan in via de knop Logon using SURFconext met uw Amsterdam UMC inloggegevens.